Vlamingen zijn bijzonder actief in verenigingsleven

(tijd) - Uit het onderzoek 'participatie in Vlaanderen' van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) blijkt dat de Vlamingen bijzonder actief zijn in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Meer dan de helft van de ondervraagden is actief lid van ten minste één organisatie. Eén op vijf verricht vrijwilligerswerk en meer dan een derde bezoekt regelmatig bibliotheken of tentoonstellingen. Het beeld van de modale Vlaming die elke avond uitgezakt voor de televisie zit, klopt dus niet.Volgens de onderzoekers Mark Elchardus, Marc Hooghe en Wendy Smits wordt er vaak geklaagd dat Vlamingen onvoldoende deelnemen aan het politieke, culturele en maatschappelijke leven. Omdat deze klachten zelden gebaseerd zijn op objectief wetenschappelijk onderzoek, werd bij 1.341 Vlamingen gepeild in welke mate zij actief zijn in het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk.