VLAR moet tegen herfst industriële partners vinden

ANTWERPEN (tijd) - De raad van bestuur van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) keurde gisteren na een grondige diskussie principieel de oprichting goed van de Vlaamse Maatschappij voor Afvalrekuperatie, afgekort VLAR. Voorlopig wordt de VLAR 100% Milieuholding met een kapitaal van 25,5 miljoen fr. Tegen september, oktober moeten de nodige partners gevonden worden, een keuze die opnieuw voorgelegd zal worden aan de raad van bestuur van de GIMV.