VLAREM en nog eens VLAREM

Met de invoering van VLAREM I vanaf 1 september dit jaar trad Vlaanderen een nieuw milieutijdperk binnen. Deze nieuwe periode moet in grote lijnen gekenmerkt worden door meer duidelijkheid inzake vergunningen, een grotere rechtszekerheid voor de bedrijven en door een efficiënte administratie. Voorlopig is van die drie doelstellingen nog niet zo veel te merken. Toegegeven, VLAREM I en de hervorming van de Vlaamse milieu-administratie is amper zes weken oud. Wel zijn de verwachte kinderziektes wat hardnekkiger dan kon aangenomen worden. Vooral de herorganizatie van de hele Vlaamse milieu-administratie is moeilijk verlopen door een ware brain-drain naar de private industrie toe. Ook het gebrek aan werkingskosten voor de nieuwe administraties heeft vooral de inspektiedienst die eerste weken vleugellam gemaakt. Daarbij moeten de ambtenaren binnen hun nieuwe kaders wellicht nog hun draai vinden en soms ontbreekt het aan voldoende motivatie, omdat ook de kaders niet onmiddellijk werden opgevuld. In teorie betekent de nieuwe opdeling van de administratie zeker een vooruitgang. Voor de bedrijven betekent VLAREM I alleszins voor het aanvragen van vergunningen, een veel duidelijkere werkwijze, wat de rechtszekerheid ten goede komt. Toch zijn vele bedrijfsleiders nu hun traditionele goede kontakten kwijt met personen uit de administratie, omdat nu andere voorschriften gelden en nieuwe mensen de dienst uitmaken. Toch is die rechtsduidelijkheid voor de bedrijven nog niet volledig, omdat VLAREM I en de hervorming van de administratie slechts enkele aspekten zijn van de milieuwetgeving. Nu wordt op het Vlaams kabinet leefmilieu, VLAREM II voorbereid, een geheel van sektoriële voorwaarden, die het individuele vergunningenbeleid (VLAREM I) moeten vervolledigen. Met beide VLAREM's in voege moet Vlaanderen over een duidelijk milieustramien beschikken, dat zeker teoretisch een toonbeeld kan zijn in heel Europa. Maar die teorie moet nog in de praktijk omgezet worden.Didier Lebrun- Photonews