Vlasmarkt: goede vooruitzichten voor uitzaai

(tijd) - Het restant van onverkocht gedauwroot vlas in Frankrijk van de oogst '88 wordt momenteel met mondjesmaat verkocht aan prijzen die schommelen rond 1,5 Fr.fr.. Op de Franse vlasgrondstoffenmarkt valt er de jongste tijd maar weinig aktiviteit te bespeuren. Het vlas dat nu nog geen afnemer heeft gevonden behoort meestal tot de lagere kwaliteitssoorten. Op de vezelmarkt is de gang van zaken maar minnetjes en dat is natuurlijk een remmende faktor van belang op de grondstoffenmarkt zelf.