Advertentie
Advertentie

Vlassector herwaardeert lemen tot groene energie

(tijd) - De Belgische vlassector recupereert jaarlijks 80.000 ton waardevolle biomassa bij de verwerking van vlas. Het gaat om de lemen of de holle houten stengels waarrond de vlasvezels zich bevinden. Voor die zuivere biomassa wil de elektriciteitssector niet de juiste prijs betalen, hoewel de omzetting ervan in elektriciteit voor hen waardevolle groenestroomcertificaten oplevert.