Advertentie
Advertentie

VLD barbecuet opaangebrande plaats

(tijd) - De VLD van Torhout houdt vanavond een barbecue in de Flandria Ranch. De West-Vlaamse liberale kopstukken Marc Verwilghen en Pierre Lano komen er zich voorstellen aan hun achterban. De Flandria Ranch is niet onomstreden en staat bekend als het 'grootste bouwmisdrijf' van Vlaanderen. Toch ziet organisator Pieter Debou, VLD-gemeenteraadslid in Turnhout, er geen graten in om op die plaats partijbijeenkomsten te houden. De Flandria Ranch verrees in 1976 zonder bouwvergunning, maar staat tot op vandaag overeind. De toenmalige eigenaar, Pol Claeys, werd in 1978 nochtans veroordeeld tot afbraak van het complex. Hij deed alsof zijn neus bloedde en legde de rechterlijke uitspraak naast zich neer. Zeventien jaar lang deed de overheid niets, maar in 1996 dook het dossier weer op. De toenmalige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Eddy Baldewijns (sp.a), haalde alle nog niet uitgevoerde vonnissen en arresten over bouwmisdrijven uit de kast. In november 1998 werd ook Pol Claeys aangemaand om zijn Flandria Ranch af te breken. Hij vond dat de overheid eerder had moeten optreden, trok naar de rechtbank en kreeg gelijk. De rechter oordeelde dat de redelijke termijn voor de uitvoering van het arrest was overschreden. Steve Stevaert (sp.a), die intussen Baldewijns was opgevolgd, liet beroep aantekenen. Met succes, want de Vlaamse overheid trok eind oktober vorig jaar aan het langste eind. Het gebouw moet dus nog steeds worden afgebroken, maar ondertussen zit de zaak bij het Hof van Cassatie. Pas als het arrest van het hof van beroep wordt bevestigd, gaat de Vlaamse overheid mogelijk over tot de afbraak. 'Na 25 jaar mag de Flandria Ranch niet meer worden afgebroken', zegt VLD-barbecue-organisator Debou. NB