Advertentie
Advertentie

VLD-beginselverklaring ligt vast in statuten

(tijd) - Vanavond start in Kortrijk het driedaags statutair kongres van de Vlaamse Liberalen en Demokraten (VLD). Op dit kongres zal de beginselverklaring in statuten worden verankerd. Belangrijke punten zijn het kumulatieverbod voor mandatarissen, het betrekken van de kiezer bij de partij en het houden van voorverkiezingen. Voornamelijk de bepalingen over het kumulatieverbod zijn in de partij zeer omstreden. De ontwerpstatuten bevatten een aantal politieke nieuwigheden. Zo wordt het begrip van de geregistreerde kiezer ingevoerd. De VLD wil op deze manier haar kiezers meer bij de partij betrekken. De geregistreerde kiezers zijn mensen die geen lid zijn van de partij, maar wel de beginselverklaring hebben ondertekend. Zij kunnen deelnemen aan partijkongressen en krijgen ook inspraak bij de samenstelling van de kieslijsten. Wel voorziet de VLD de bijeenroeping van een "ledenvergadering'. Bij verkiezingen kunnen enkel leden zich kandidaat stellen. Het aanduiden van de partijbesturen is eveneens voorbehouden aan de leden.