VLD behoudt strenge decumulatieregeling

(belga) - Op het VLD-congres van het afgelopen weekeinde werd beslist de decumulatieregeling in de statuten niet te versoepelen. De partij verfijnde wel het sanctiesysteem voor leden die de partijdeontologie overtreden.De VLD-leden vergaderden zaterdag in Kortrijk om de agenda van het statutencongres dat anderhalve maand geleden plaatsvond, af te werken. Belangrijkste beslissing die de congresgangers namen was de bevestiging van het principe dat een VLD-functionaris geen politieke functie mag combineren met een belangrijke bestuurs- of leidinggevende functie in een ziekenfonds, vakbond, werkgevers- of beroepsorganisatie. Wel mogen ze nog actief zijn in een bedrijf, op voorwaarde dat dit niet leidt tot belangenvermenging.