Advertentie
Advertentie

VLD bijna klaar metkandidatenlijsten

(tijd/belga) - De VLD is bijna klaar met de samenstelling van haar kandidatenlijsten voor de federale verkiezingen. In vier van de vijf provincies is er een ontwerp-kandidatenlijst, die volgend jaar ter bekrachtiging aan de partijleden wordt voorgelegd. Het partijbestuur legt morgen de senaatslijst vast.