VLD blokkeert wetsontwerp over consumentengarantie

(tijd) - De liberale fractie blokkeerde gisteren in de federale kamercommissie-Bedrijfsleven het wetsontwerp van de minister van Consumentenzaken, Freya Van den Bossche (sp.a), door afwezig te blijven. De sp.a-commissieleden reageerden ontstemd. Het wetsontwerp geeft consumenten twee jaar garantie bij de aankoop van een huishoudtoestel.