VLD en sp.a kibbelen over uitstap kernenergie

(belga/tijd) - De federale regeringspartijen zijn het niet eens over de sluiting van de kerncentrales. Marc Verwilghen (VLD), de federale minister van Economie en Energie, vindt dat de uitstap uit kernenergie opnieuw ter discussie gesteld moet worden. Zijn collega van Leefmilieu, Bruno Tobback (sp.a), verdedigt de uitstap. 'De sluiting van de kerncentrales staat in het regeerakkoord, en dat moeten we naleven.'