Advertentie
Advertentie

VLD en SP stoppen nieuwe asielprocedure in koelkast

(belga) - VLD en SP willen niet langer van een nieuwe de nieuwe asielwet weten. Nu het aantal asielzoekers onder controle is en er steeds meer uitgeprocedeerden worden uitgewezen, is er geen nood aan een nieuwe procedure, stellen VLD-voorzitter Karel de Gucht en SP-vice-premier Johan vande Lanotte.De ministerraad keurde in november vorig jaar een wetsontwerp over een nieuwe asielprocedure goed. Er zou een snelle (binnen de drie weken) en een gewone procedure komen (binnen de zes maanden). Het ontwerp richtte de Federale Asieladministratie (FAA) op, dat alle dossiers zou behandelen. Tegen een beslissing van de FAA zou in eerste instantie bij de Administratieve Rechtbank voor Asiel en in tweede instantie bij de Raad van State beroep kunnen worden aangetekend. Asielzoekers zouden zich voortaan ook moeten aanmelden in een van de tien grensbureaus. Pas later zouden ze terechtkunnen in een regionaal bureau.Na de goedkeuring van het oorspronkelijke ontwerp sprak de Raad van State zich erover uit en boog een interkabinettenwerkgroep zich over de tekst. Die laatste kon na acht vergaderingen de asielknoop echter niet ontwarren. Een aantal politieke kwesties moet nog een oplossing krijgen, maakte de minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, vorige week bekend. Of dat na de stellingname van SP en VLD nog het geval is, blijft echter de vraag.