Advertentie
Advertentie

VLD: federale programmawet kan Telenet Vlaanderen nekken

BRUSSEL (tijd) - De VLD vindt dat het ontwerp van fiscale programmawet van de federale regering een bedreiging vormt voor Telenet Vlaanderen, het project van de Vlaamse regering voor de uitbouw van de kabelnetten tot een krachtig telecommunicatienet. De partij wil dat de Vlaamse Raad de kwestie tot belangenconflict uitroept. Maandag stemt de Raad over een motie ter zake.Karel de Gucht lichtte donderdag de motie toe, die de VLD-fractie een dag eerder indiende. Hij noemde de ontwerp-programmawet een vrijbrief om Telenet Vlaanderen te nekken. De liberalen zijn het er niet mee eens dat de federale regering in haar eentje de termijnen voor de onderhandelingen tussen Telenet en Belgacom over de interconnectie-akkoorden vastlegt en de geografische verspreiding van niet-gereserveerde diensten (video op aanvraag, telewinkelen, ...) regelt. Het zint de VLD ook niet dat Telenet Vlaanderen verplicht wordt bij te dragen in de kosten die Belgacom maakt om in Wallonië universele diensten (telefoon en multimedia) aan te bieden.