VLD-fractie verzet zichtegen uitstel vanministeriële beleidsnota's

(tijd) - De VLD-fractie in het Vlaams Parlement wil er niet van horen dat de ministers van de Vlaamse regering uitstel krijgen om hun beleidsnota's in te dienen. 'Indien de nota's pas tegen het jaareinde worden ingediend, dreigt het Vlaams Parlement technisch werkloos te worden en zijn betrokkenheid bij het beleid te verliezen', zegt fractievoorzitter Patricia Ceysens.