VLD gaat op zoek naar de haalbare zuiverheid

(tijd) - Een kleine duizend VLD-leden kunnen zich dit weekend uitspreken over een wijziging van de nog maar drie jaar oude partijstatuten. Een door VLD-voorzitter De Croo gestuurde restauratie van de 'oude vormen en gedachten'? De Croo zelf wijst die beschuldiging met klem van de hand. De basisprincipes van de partijvernieuwing, zoals de inspraak van de leden bij de opstelling van de kieslijsten en de strijd tegen cumul, blijven overeind. Maar een aantal regels van de bestaande statuten was in de praktijk onwerkbaar. Naast hem zitten zijn oude rivalen Neyts en Dewael ijverig te knikken.Toen gewezen voorzitter Verhofstadt er in 1993 samen met zijn aanhangers de statutenwijziging had doorgejaagd verlieten sommige oude getrouwen met tranen in de ogen de congreszaal. Moesten ze nu echt kiezen tussen hun parlementair zitje en het mandaat in de liberale vakbond, de middenstandsorganisatie of het ziekenfonds die ze al decennia lang met elkaar cumuleerden?