VLD-partijbestuur trektadvies zaak-Dedecker in

(tijd/belga) - De statutaire commissie van de VLD beslist morgen in eer en geweten welk gevolg zij geeft aan de zaak-Dedecker. Het partijbestuur trok gisteren zijn aanbeveling in de senator een blaam te geven. Het gaf daarmee aan dat het de blaam een te lichte sanctie vindt.