VLD pleit voor invoering van 'inburgeringscontracten'

(belga) - De VLD wil dat het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen een princiepsbeslissing neemt over de invoering van zogenaamde 'inburgeringscontracten'. Een inburgeringscontract legt de wederzijdse rechten en plichten van de legaal hier verblijvende migrant en het gemeentebestuur vast. Als een migrant zich niet 'inburgert', zou hij geen recht meer hebben op financiële bijstand.Volgens VLD-fractieleider in de Antwerpse raad Beysen blijft het integratiebeleid falen. Een nieuwe impuls is nodig. Antwerpen zou als 'innovator' van een inburgeringscontract kunnen fungeren om zodoende de migranten beter te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het doel ervan blijft zelfredzaamheid en maatschappelijke inburgering van migranten. Beysen beseft wel dat een veralgemening van zo'n inburgeringscontract wettelijke aanpassingen op gewestelijk en federaal vlak vraagt.