Advertentie
Advertentie

VLD pleit voor lagere sociale lasten

(tijd) - Het verminderen van de sociale lasten, het versoepelen van de arbeidswetgeving en het aanmoedigen van risicodragend kapitaal. Dat zijn de drie krachtlijnen van het liberaal tewerkstellingsplan. Het werd opgesteld door de Vlaamse Liberalen en Demokraten maar het had evengoed van de oude PVV kunnen zijn. Volgens de VLD moet de overheid aan de privé-sektor de middelen geven om aan jobkreatie te doen. Een eerste mogelijkheid is een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen. Een belangrijke lineaire vermindering van de patronale bijdragen is echter te duur. Daarom kiest de VLD voor een beperkte lineaire vermindering die gekoppeld wordt aan een omvangrijke vermindering voor bijkomende aanwervingen. De lineaire vermindering zou 10 procent bedragen, de selektieve 70 procent. Indien een onderneming de tewerkstelling vermindert, verliest ze een deel van de lineaire vermindering. Het hele plan moet zichzelf financieren.