VLD pleit voor privatizering spoorwegen op z'n Brits

(tijd) - De Vlaamse liberalen stellen voor om de spoorwegmaatschappij NMBS op te splitsen in afzonderlijke diensten die vervolgens kunnen geprivatizeerd worden. De overheid blijft instaan voor het onderhoud van de spoorweginfrastruktuur. Privé-bedrijven zouden de uitbating van het reizigers- en goederenverkeer voor hun rekening nemen.