VLD schrapt staatstoelage sociale zekerheid

(tijd) - "De staatstoelage aan de sociale zekerheid van 192 miljard moet op een paar jaar tijd worden afgebouwd zonder dat dit de sociale bijdragen doet stijgen.' Dit zegt Dirk Van Mechelen, samen met Pierre Chevalier opsteller van het VLD-ontwerp voor een nieuwe sociale zekerheid. Hij zegt dat met het nieuwe systeem belangrijke besparingen kunnen gerealizeerd worden, die de ekonomie een stimulans zullen geven.