VLD staat alleen met pleidooi voor verjaring bouwmisdrijven

(tijd) - Sp.a, Agalev noch de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is voorstander van de verjaring van bouwmisdrijven, waarvoor VLD-voorzitter Karel de Gucht maandag op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij een lans brak. Het Vlaams Blok liet dan weer weten dat het al een voorstel daartoe gedaan had, maar dat het daarbij niet op de steun van de VLD kon rekenen.