VLD stelt code-Lippens voor als alternatief voor Picanol-wet

(tijd) - VLD-fractieleider Rik Daems wil vandaag in de kamercommissie voor Handelsrecht amendementen op het Picanol-wetsvoorstel indienen. Hij vindt niet dat alle directieleden van een onderneming individueel hun loon moeten bekendmaken. Maar de sp.a wil niet weten van amendementen. Sp.a-kamerlid Dylan Casaer spreekt van vertragingsmanoeuvres.