Advertentie
Advertentie

VLD wil minister-president rechtstreeks laten verkiezen

BRUSSEL (tijd) - De CVP-fractie in het Vlaams Parlement is er voorstander van een ministerambt in de tijd te beperken, evenwel zonder dat wettelijk te regelen, en de fracties een grotere rol te geven bij de regeringsvorming. De VLD gaat voor dat laatste een stap verder: zij wil de minister-president rechtstreeks verkiezen. De voorstellen staan in nota's die de partijen hebben voorbereid voor de bijeenkomst van de werkgroep 'Nieuwe Politieke Cultuur' en die woensdag werden vrijgegeven. De derde grote partij, de SP, gaf haar teksten niet vrij omdat zij 'niet meedoet aan die oude politieke cultuur'.De werkgroep 'Nieuwe Politieke Cultuur' van het Vlaams Parlement houdt vandaag haar derde vergadering. Nadat eerder de decumulatie en het dienstbetoon aan de orde waren, staat deze keer de politieke verantwoordelijkheid van de ministers en de verhouding tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering op de agenda.