VLD wil tijdsschema voor debat staatshervorming

ANDERLECHT. (tijd) - De VLD beschouwt de Schrikkelnota van de Vlaamse minister-president Van den Brande als een goed uitgangspunt voor de discussie over een nieuwe staatshervorming. De partij wil de besprekingen voeren volgens een strikt tijdsschema om te voorkomen dat de regering van premier Dehaene nog snel bepaalde materies op het federale niveau 'betonneert'.In het voetbalstadion van RSC Anderlecht vergaderde gisteren voor het eerst het partijbestuur van de VLD samen met alle Vlaamse liberale verkozenen uit de Kamer, de Senaat, het Vlaams parlement, de Brusselse Raad en het Europees parlement. Onderwerp van gesprek was de nota over de staatshervorming die de Vlaamse minister-president Van den Brande vorige week aan het parlement voorlegde. Dat alle fracties samen het standpunt van de partij over deze nota goedkeurden, moet duidelijk maken dat de VLD in dit dossier 'uit één mond' spreekt, beklemtoonde partijvoorzitter Herman De Croo.