VLEKHO-studiedag rond sociale vaardigheden

(tijd) - De Vlaamse Ekonomische Hogeschool (VLEKHO) te Brussel organizeert op 25 april een studiedag onder het tema "Via sociale vaardigheden naar interpersoonlijke communicatieve vaardigheden'. Het is de bedoeling de sociale vaardigheidstraining die VLEKHO voor haar studenten organiseert voor te stellen aan verantwoordelijken "human resources' uit het bedrijfsleven, en tevens aan hen ter diskussie voor te leggen.