Vlerick BAN Opleiding ondernemingsplan

Het Vlerick Business Angels Netwerk organiseert een nieuwe opleidingssessie voor ondernemers die van plan zijn om een ondernemingsplan voor te leggen aan de business angels van het netwerk. De deelnemers krijgen een reeks praktische wenken over de opstelling van een ondernemingsplan, zij leren te onderhandelen met potentiële investeerders en zij krijgen ook een praktijkgetuigenis.Datum: maandag 13 maart 2000 van 16u.30 tot 21u.Plaats: Vlerick Leuven Gent Management School,Bellevue 6, 9050 Ledeberg-GentPrijs: 12.100 frank (BTW incl.) per persoon.Inschrijving: Vlerick BAN, Trees de Bock, tel: 09/210.98.23,fax: 09/210.97.90, e-mail: trees.debock@vlerick.beResultaatgericht onderhandelenDit seminarie wil deelnemers de flexibiliteit bijbrengen om hun verbaal en non-verbaal gedrag zodanig aan te passen dat het gewenste resultaat in de onderhandeling bereikt wordt. Verder wordt aandacht besteed aan het neutraliseren van bezwaren en tegenwerpingen in onderhandelingen (ook prijsonderhandelingen). Aan de hand van praktijkgericht casework worden de vaardigheden ingeoefend. Ten slotte is er ook aandacht voor het opstellen van een actieplan, waarmee men op een gestructureerde manier kan voortwerken aan de toepassing van de vaardigheden.Plaats: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemDatum: 14 maart 2000 van 9.00u tot 17.00uPrijs: 16.400 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9,2600 Berchem, tel: 03/286 05 62, fax: 03/286 04 60,e-mail: academie@tijd.beE-business als hefboom voor de netwerkeconomieVolgens Forrester Research zullen de Verenigde Staten en de Scandinavische landen medio 2000 klaar zijn om ten volle de vruchten te plukken van de nieuwe netwerkeconomie. Als de huidige trend zich doorzet, zal België dit pas kunnen doen einde 2003. Hoog tijd dus om aan de slag te gaan. Maar waarvoor staat die nieuwe netwerkeconomie nu precies? Wat betekent e-business in de praktijk? Waarom zou ik als ondernemer opteren voor e-business of waarom juist niet? Hoe pak ik dit het best aan? Deze en veel meer vragen tracht Fabrimetal te beantwoorden in een seminariecyclus voor topmensen van de ondernemingen uit de Fabrimetal-sectoren. Los van hypes en oogverblindende aandelenkoersen wil Fabrimetal met gezond realisme een beeld schetsen van wat e-business vandaag, maar vooral ook morgen en overmorgen kan zijn voor de ondernemingen in Vlaanderen.Plaats: Fabrimetal-Vlaanderen, Diamant Building,August Reyerslaan 80, 1030 BrusselData: 15 maart 2000, 11 mei 2000, 6 juni 2000Inlichtingen en inschrijven: An van de Vel, tel. 02/706.78.41,fax 02/706.78.44, e-mail: an.vandevel@fabrimetal.beIndekkingsinstrumenten wisselrisicosIn dit seminarie over indekkingsinstrumenten tegen wisselrisicos, waar geen speciale voorkennis voor vereist is, komen volgende elementen aan bod: spot exchange (totstandkoming van de koersen, berekening van de contantkoers), forward exchange (het wisseltermijncontract en de swap), berekening van deport-report, vervroegde liquidatie, hedging, IRCS, valuta-opties (soorten opties, prijsbepaling, inzetmogelijkheden) en bruikbaarheidsanalyses.Plaats : De Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 KontichDatum : 16 maart 2000 van 9.00u tot 17.00uPrijs : 16.400 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9,2600 Berchem, tel: 03/286 05 62, fax: 03/286 04 60,e-mail: academie@tijd.beOverzicht van BTW-rechtspraak 1999Het is de bedoeling tijdens deze studienamiddag ten behoeve van de practicus (belastingconsulent, accountant, bedrijfsrevisor, advocaat, magistraat en financiële directie.) een overzicht te geven van de belangrijkste rechtspraak die in de loop van 1999 gewezen werd op het gebied van BTW en deze kritisch te bespreken. Dit zal gebeuren aan de hand van items die één of meer malen aanleiding hebben gegeven tot Belgische of Europese rechtspraak inzake BTW. Hierbij wordt geenszins de volledigheid nagestreefd. Bovendien wordt de nadruk gelegd op het materieel BTW-recht, veeleer dan op de procedure en de invordering.Plaats: Holiday Inn Gent ExpoDatum: Donderdagnamiddag 16 maart 2000Prijs: 7.500 frank - 185.92 euro (excl.21 % BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars,Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46,fax. 09/225.32.17, e-mail:mdseminars@village.uunet.beStrategisch account managementDit seminarie heeft het over het identificeren en strategisch overtuigen van de meest rendabele klanten. Volgende doelstellingen worden nagestreefd: in staat zijn om de meest rendabele klanten te kunnen identificeren, een overzicht geven van de vereiste vaardigheden, kennis en attitudes die nodig zijn om een succesvolle strategie te ontwikkelen, het aanleren van de nodige vaardigheden om een doeltreffend accountplan te kunnen opstellen.Tot de doelgroep behoort iedereen, actief in sales, die de overstap wil maken van sales naar strategisch account management, waardoor een turborendement verkregen wordt van salesacties, naast salesmanagers die een overzicht willen krijgen van de voornaamste vaardigheden waarover salesmensen moeten beschikken.Plaats: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemDatum : 21 maart 2000 van 9.00u tot 12.30uPrijs : 8.700 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9,2600 Berchem, tel: 03/286 05 62, fax: 03/286 04 60,e-mail: academie@tijd.beFusies en splitsingen: de fiscale praktijkOp 1 oktober 1993 traden de vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake fusies en splitsingen van vennootschappen in werking, daar door de wet van 29 juni 1993 eindelijk een juridisch statuut werd gegeven aan fusies en splitsingen. Vervolgens werden bij de wet van 6 augustus 1993 ook de fiscale fusieproblemen en bij KB van 3 december 1993 de boekhoudkundige aspecten geregeld. De fiscale regeling werd verder aangepast bij de wet van 22 december 1998. De fiscale regelingen in de praktijk toepassen, is niet altijd een sinecure voor wie met een fusie of splitsing wordt geconfronteerd. Daarom werd voor dit seminarie geopteerd voor een benadering aan de hand van praktische voorbeelden, waarbij diverse hypothesen worden geanalyseerd, waaronder een fusie of splitsing. Telkens wordt gewezen op de speciale problemen waarmee de practicus kan worden geconfronteerd.Plaats: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Datum: Dinsdagnamiddag 21 maart 2000Prijs: 8.950 frank (excl. 21 % BTW) met inbegrip van het boek "Van ontbinding tot fusie" Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars,Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46,fax. 09/225.32.17, e-mail:mdseminars@village.uunet.beGrensarbeid: fiscale en sociaalrechtelijke aspectenGrensarbeid wordt steeds belangrijker. Het aantal traditionele grensarbeiders wordt zelfs meer en meer aangevuld door de zogenaamde commuters, die in plaats van tijdelijk te worden uitgezonden of permanent te worden overgeplaatst naar één van onze buurlanden, hun vaste stek in België behouden terwijl zij in het buitenland actief zijn.Plaats : Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemDatum : 23 maart 2000 van 14.00u tot 17.30uPrijs : 8.700 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9,2600 Berchem, tel: 03/286 05 62, fax: 03/286 04 60,e-mail: academie@tijd.beErfpacht, recht van opstal en vruchtgebruikDit seminarie gaat in op de juridische analyse van wettelijke verplichtingen en contractuele vrijheden, en op de burgerlijke aspecten van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik. Er wordt een antwoord gegeven op vragen als: waarmee moet de notaris rekening houden bij het opstellen van de notariële akte? Welke registratierechten zijn verschuldigd, en wanneer? Is er nog een toekomst voor het recht van opstal na het arrest van het hof van beroep van Antwerpen?Plaats: Holiday Inn Gent ExpoDatum: vrijdag 24 maart 2000Prijs: 14.500 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Seminar Services,E. van Becelaerelaan 28 B, 1170 Brussel, tel. & fax: 02/757.15.81.Wagenpark: sociaal- en arbeidsrechtelijke discussiesBij het beheer van een wagenpark moet een onderneming behalve voor de fiscale problematiek uiteraard ook oog hebben voor de aspecten inzake sociale zekerheid en de arbeidsrechtelijke gevolgen. Tijdens deze werksessie met maximaal twintig deelnemers worden in de praktijk regelmatig voorkomende geschillen grondig benaderd; de sprekers schenken telkens vanuit hun praktijkervaringen ook aandacht aan preventieve maatregelen die elke voorzichtige werkgever zou moeten nemen.Plaats: Holiday Inn Gent ExpoDatum: Woensdagnamiddag 29 maart 2000Prijs: 15.950 frank (excl. 21 % BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars,Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46,fax. 09/225.32.17, e-mail:mdseminars@village.uunet.beFlexibel werken: sociale zekerheid en arbeidsrechtHet is een realiteit dat de huidige arbeidsmarkt meer en meer gedreven wordt door de factor mobiliteit. Flexibiliteit wordt ongetwijfeld de norm van de komende jaren. Zowel werknemers als werkgevers staan meer en meer open voor varianten van de klassieke tewerkstelling. Deze varianten zijn over het algemeen niet onbekend: flexibele werkuren en tijden, interimarbeid, contracten voor bepaalde duur of bepaald werk, deeltijdse arbeid, telewerk Geconfronteerd met deze tendensen vraagt elke personeelsverantwoordelijke of adviseur zich in de eerste plaats af hoe die flexibiliteit in het arbeidsproces dient geïntegreerd te worden.Maar daarnaast mag er niet uit het oog worden verloren dat bij de inplanting van flexibele tewerkstellingsvormen de kans reëel is dat er discussie ontstaat met de vakbonden en de diensten van de sociale inspectie. Bovendien is het niet altijd duidelijk hoe de werkgever de bepalingen van het arbeidsrecht (dat op dat vlak talrijke leemtes bevat) in dergelijke gevallen kan respecteren. De bedoeling van deze namiddag is dan ook om vormen van flexibele tewerkstelling te toetsen aan de vigerende regels inzake sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Waar nodig wordt er gewezen op de risicos die de werkgever loopt en worden er zo veel mogelijk praktische oplossingen naar voren gebracht.Plaats: Holiday Inn Gent ExpoDatum: Dinsdagnamiddag 4 april 2000Prijs: 7.500 frank (excl. 21 % BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars,Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46,fax. 09/225.32.17, e-mail:mdseminars@village.uunet.beFacturatie in 2000: problemen en ontwikkelingenUw uitgaande factuur is misschien wel het beste visitekaartje van uw onderneming, niet alleen voor uw commerciële relaties, maar ook voor de fiscus. Voor de fiscus is een factuur uiteraard een essentieel controlegegeven. Het BTW-stelsel kan immers enkel goed functioneren als de factureringsplicht gewaarborgd is. In de praktische toepassing van de BTW is de factuur de spil van het aftrekmechanisme.Maar ook de grotere toepassing van elektronische facturatie, self billing, en facturatie in een internationale context, ingegeven door een steeds sneller evoluerende en globaliserende economie, zet de (Belgische) facturatieprincipes onder druk. Ondernemingen moeten er zich echter van bewust zijn dat het aanvaarden of uitreiken van gebrekkige facturen tot zware bestraffingen leidt. Meer en meer ondernemingen worden vroeg of laat geconfronteerd met de doorgedreven fiscale controles van de AOIF (Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) en de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie). Bij die controles wordt niet geaarzeld geldboetes op te leggen voor niet conforme facturen.Plaats: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Datum: Donderdagnamiddag 6 april 2000Prijs: 7.500 frank (excl. 21 % BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars,Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46,fax. 09/225.32.17, e-mail:mdseminars@village.uunet.beAutomatiseren van de onderhoudsfunctieGoed management betekent de juiste keuzes maken, gebaseerd op relevante informatie. Informatie is echter dermate complex geworden dat niemand nog professioneel kan managen zonder automatisering. De onderhoudsfunctie is gezien het kapitaalintensieve karakter van onze industrie cruciaal geworden en moet dus twee belangrijke problemen zien op te lossen: enerzijds de geïnformatiseerde behandeling van gegevens, anderzijds de captatie van de gegevens on line op de machine of de lijn. Op beide problemen wordt in deze workshop dieper ingegaan.Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27 - 9031 Drongen (Gent)Data: op donderdag 13 april 2000 van 14 tot 20u30en donderdag 27 april 2000 van 18u tot 21u30Prijs: 11.500 frank (285,08 euro) (exclusief BTW)Voor inlichtingen & inschrijvingen: Stichting Bedrijfsmanagement, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge (Sint-Michiels),tel. 050/40.30.90, fax 050/39.06.65.