Vlerick Business Angels en Triodos Bank gaan samenwerken

(tijd) - Het Vlerick Business Angels Netwerk (Vlerick Ban), dat startende en groeiende ondernemingen aan informeel kapitaal helpt van business angels, gaat nu ook projecten uit de meerwaarde-economie ondersteunen. Vlerick Ban sloot daartoe een samenwerkingsakkoord met de Triodos Bank, die gespecialiseerd is in ethisch bankieren.