Vlerick onderzoekt groei middelgrote onderneming

GENT (tijd) - Het Impulscentrum 'Groeimanagement voor middelgrote bedrijven' van de Vlerick School voor Management gaat nieuw onderzoekswerk beginnen voor twee nieuwe groepen van middelgrote groeibedrijven. Enerzijds zal een groep van kleine ondernemingen gevormd worden die net in de groeifase naar middelgrote onderneming vertoeven, anderzijds zal ook een groep bedrijven die de stap hebben gezet van middelgrote naar grote onderneming bij de werkzaamheden betrokken worden.Dat verklaarde Hans Crijns, direkteur van het Kredietbank Impulscentrum 'Groeimanagement voor middelgrote ondernemingen' tijdens de voorstelling van de onderzoeksresultaten van het centrum na een jaar werking. 'De huidige groep van twaalf Vlaamse groeiondernemingen bevat bedrijven die in een van de drie belangrijke groeifazen verkeren. Om elke faze nog beter te kunnen analyseren zullen we twee bijkomende onderzoeksgroepen vormen', stelde Crijns.