Vlerick : slechts enkele mega-banken in Europa '92

Prof. Vlerick, voorzitter van de raad van bestuur van de Kredietbank, gelooft niet dat het financiële landschap van het Europa van 1992 volledig zal worden beheerst door mega- banken. Weliswaar zullen sommige banken via fusies, overnames of samenwerkingsakkoorden pogen hun aktiviteiten in de EG te verruimen. Dat zal evenwel niet beletten dat een zeer groot deel van de banken zich verder regionaal zullen profileren.