Advertentie
Advertentie

Vliegende personeelschef isgeen brandjesblusser

Eerder de oplossingen dan de opleidingen boeien Luc van Hoecke. Hij houdt zich dan ook bezig met veel meer dan vorming, training en opleiding. Zowat alle facetten van mens- en personeelsmanagement komen bij hem aan bod. De vraag naar steun op die gebieden is zeer sterk. Van Hoecke treedt daarom op als vliegende personeelschef in een aantal KMOs. Het groot probleem met personeelsmanagement in KMOs is dat er vaak nog vrij laat en ad hoc aan wordt gesleuteld. Onlangs vroeg een bedrijfsleidster mij om aan ontslagbegeleiding te doen. Al gauw bleek dat in het arbeidsreglement van het bedrijf niet genoeg maatregelen zaten om een en ander te voorkomen. In zon situatie pak je wel het concreet gestelde probleem aan, maar je gaat toch ook wat verder adviseren. De bedrijfsleidster ging naar aanleiding van de bijsturing van het arbeidsreglement die ik voorstelde, een opleiding over de sociale wetgeving volgen. Vorming, training en opleiding zijn zeker niet los te zien van de bredere context van de hele bedrijfsvoering. Een goed voorbeeld vond Luc van Hoecke in een KMO, die nieuwe meestergasten wou aanwerven en hem eerst alleen maar vroeg hen op te leiden. Bleek echter dat het bedrijf ook een goede kandidatenbeoordeling kon gebruiken, evenals een begeleiding van de nieuw aangeworvenen en van degenen die voor deze specifieke job afgewezen waren. De consulent werkte een aanpak uit. Je past dan een methodiek toe, maar zonder te overdrijven. Je mag de instrumenten voor KMO's niet te zwaar maken.