Vlinter maakt balans op van resultaten 1987

De 12 "Vlaamse Interkommunales voor Streekontwikkeling' verenigd in de overkoepelende organizatie Vlinter, opgericht in de schoot van de vereniging van Belgische steden en gemeenten, hebben een balans opgemaakt van hun globale resultaten in het jaar 1987. Hoofdaandacht ging hierbij naar het gevoerde grondbeleid dat voor de interkommunales voor streekontwikkeling steeds een belangrijke prioriteit is geweest via de uitbouw van bedrijventerreinen enerzijds en de aanleg van woonwijken anderzijds.