Advertentie
Advertentie

VLIR vindt contingenteringvan artsen nattevingerwerk

(tijd) - De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) protesteert tegen het ontwerp van koninklijk besluit dat de toegang tot het artsenberoep vastlegt. Naar verluidt zou dat ontwerp vandaag op een interkabinettenwerkgroep besproken worden.Vanaf 2004 tot 2011 zouden er jaarlijks maar 720 artsen het beroep mogen aanvatten: 280 Franstaligen en 420 Vlamingen. Van die 720 mogen er 300 huisartsen en 400 specialisten zijn, met een vork van 20. Er zouden in die periode jaarlijkse 240 Vlamingen toegang krijgen tot het specialistenberoep en 180 tot het huisartsenberoep. Voor de Franstaligen is dat respectievelijk 160 en 120. Het ontwerp stelt ook de verdeelsleutels voor de 23 verschillende specialisaties vast. Dat zou betekenen dat er jaarlijks bijvoorbeeld maar twee of drie Vlaamse pathologen meer tot het beroep worden toegelaten. De kansen om in Vlaanderen nog specialist te worden, zijn met dit ontwerp zeer gering, zegt VLIR-voorzitter Francis van Loon. De voorgestelde regeling is nefast voor de studenten, de opleidingen en de gezondheidszorg. We gaan naar Nederlandse situaties met lange wachtlijsten.De VLIR heeft grote vragen bij de wetenschappelijke onderbouwing van de verdeelsleutels. We vroegen herhaaldelijk aan de bevoegde ministers Aelvoet en Vandenbroucke ons hierover duidelijkheid te verschaffen, maar die krijgen we niet. Dat voedt onze vrees dat de contingentering op weinig wetenschappelijke gronden gestoeld is.De VLIR hoopt met haar noodkreet alsnog een wetenschappelijk debat over de contingentering uit te lokken. IdV