Advertentie
Advertentie

Vlisco duwt resultaat Gamma Holding omlaag

(tijd) - Het Nederlandse Gamma Holding, het moederbedrijf van De Witte Lietaer en Bekaert Textiles, realizeerde vorig jaar een nettogroepswinst van 40,356 miljoen gulden dat is een daling met 26,7 procent ten opzichte van de 55,013 miljoen gulden in 1993. De daling is te wijten aan een uitzonderlijke last van 15 miljoen gulden voor een reorganizatie van dochter Vlisco (exotische stoffen), vermits het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belasting lichtjes steeg met 343.000 gulden tot 55,356 gulden. Een winstverwachting werd niet meegedeeld. 'Een verantwoorde prognose voor de inkomsten van het lopend jaar is onder deze omstandigheden en zo vroeg in het jaar niet mogelijk', aldus Gamma Holding in een mededeling. De onderneming verwacht wel dat door de verlaging van het algemene kostenniveau het bedrijf meer dan evenredig zal kunnen profiteren van een opleving van de konsumentenbestedingen of van een herstel van de Afrikaanse markt. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een nieuwe daling van het kostenniveau en op lagere rentelasten.