Advertentie
Advertentie

Vlissingen, concurrent en partner van Gent en Terneuzen

De Vlissingse zeehaven is uitstekend geschikt als bulkhaven op vlak van energiebrandstoffen en ertsen. Hier is de concurrentie met de Vlaamse havens Gent en Zeebrugge en met Terneuzen op zijn scherpst. Voor vrijwel alle goederensoorten stijgt de trafiek in Vlissingen.VERWACHT WORDT dat Vlissingen tegen 2010 verder zal groeien tot een toegevoegde waarde van rond 40 miljard frank. De trafiek zal stijgen tot 20 miljoen ton, terwijl de directe tewerkstelling zou oplopen tot tussen 11.000 en 12.000 personen. Die cijfers zouden nog beter kunnen zijn, als de Westerschelde Oeververbinding (WOV), de tegen 2002 geplande tunnelverbinding tussen Terneuzen en Vlissingen, tijdig klaar zou zijn.