Advertentie
Advertentie

Vluchtelingen in kaart

Volgens de cijfers van het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen is het aantal asielaanvragen in 28 Europese landen gestegen van 366.200 in 1998 naar 437.400 in 1999. In de Europese Unie alleen is het aantal asielaanvragen toegenomen van 297.900 tot 354.170 (cijfers van Italië niet inbegrepen).Duitsland blijft het land met de meeste asielaanvragen in Europa, al daalde het aantal daar vorig jaar met 3 procent. Duitsland telde in 1999 nog 22 procent van alle asielzoekers.De herkomst van de vluchtelingen varieert van land tot land. Vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië waren vorig jaar duidelijk in de meerderheid. Uit die regio kwamen 13.066 asielzoekers naar België, dat is ruim een op drie van de aanvragen in ons land. Frankrijk daarentegen trok vooral Chinese asielzoekers, naar Ierland ging een meerderheid Roemeense vluchtelingen, Nederland zag vooral Afghanen komen, Noorwegen voornamelijk Irakezen.Van alle gevluchte Srilankanen ging 40 procent naar het Verenigd Koninkrijk. Van de Roemeense vluchtelingen ging ruim een kwart naar Ierland.