Advertentie
Advertentie

VMZ gaat landbouw streng kontroleren op lozingen

AALST (belga) - De Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering (VMZ) heeft een strenge kontrole aangekondigd op de lozing van afvalwaters in de agrarische sektor. Hiermee wil de VMZ iets doen aan het hoge nitraatgehalte. In eerste instantie zal de aktie in de buurt van Diksmuide gevoerd worden. Daarna zal de aktie worden uitgebreid tot heel West-Vlaanderen en ten slotte tot het hele Vlaamse gewest. Niet zelden wordt de VMZ gekonfronteerd met meldingen van diverse lozingen door bedrijven uit de agrarische sektor. Het gaat hierbij dan om mestvaalt- en silosappen, spoelwaters van stallen en van sproei- installaties en om aal van dierlijke oorsprong, voornamelijk drijfmest. Deze drijfmest wordt rechtstreeks in het opperlaktewater geloosd en gedumpt op akkers en weilanden. Hierdoor komen fosfaat- en nitraatstikstof in het oppervlaktewater terecht.