VN-inspecties in Irak voor VS slechts bijzaak

(tijd) - De VN-wapeninspecteurs leverden na de Golfoorlog een grote bijdrage tot de door de VN geëiste ontwapening van Irak. De volledige ontwapening van het regime van Saddam Hoessein en de vernietiging van de Iraakse massavernietigingswapens werden in de loop van vorig jaar plots prioritair voor de VS. De terugkeer van de VN-inspecteurs naar Irak was voor Washington evenwel slechts een bijzaak en vooral een middel om de VN aan zijn kant te krijgen.