VN-kommissie verwacht lagere Aziatische groei

Na de sterke expansie van vorig jaar zal de ekonomische groei van de 38 Aziatische landen in 1988 vertragen. Dat verwacht tenminste ESCAP, de ekonomische kommissie van de Verenigde Naties voor Azië en de Pacific-landen. Meer in het biezonder zou de ekonomische groei dit jaar ongeveer 5,6 procent halen, tegenover naar schatting 4,2 procent in 1986 en 6 procent in 1987. De terugval zal het scherpst aangevoeld worden in de Oostaziatische nieuwe industrielanden, aldus ESCAP in haar jaarlijkse ekonomische en sociale studie over de regio.