VN stellen groeiprognosevoor 2002 neerwaarts bij

NEW YORK (reuters) - De VN gaan er nog steeds van uit dat de wereldeconomie dit jaar een herstel optekent. Dit herstel zal evenwel lager uitvallen dan in oktober voorspeld werd. De VN merkten toen op dat de aanslagen van 11 september gevolgen zouden hebben voor de rest van de wereld. De impact van de aanslagen werd blijkbaar echter onderschat. Terwijl de VN een maand na de aanslagen nog uitgingen van een economische groei voor dit jaar van 2 procent, verwachten de VN voortaan nog slechts een groei van 1,5 procent. Als gevolg van de snelle achteruitgang van de economische activiteit eind vorig jaar bleef de economische groei in 2001 beperkt tot 1,3 procent terwijl de groei van de wereldhandel beperkt bleef tot 0,8 procent. Dat blijkt uit het jongste rapport van het VN-departement voor Economische en Sociale Zaken. In oktober hadden de VN nog voorspeld dat de economische groei in 2001 beperkt zou blijven tot 1,4 procent na een groei van 4 procent in 2000 toen de wereldhandel er met 11,4 procent op vooruitging. In oktober voorspelden de VN nog dat de wereldhandel dit jaar zou groeien met 5 procent. Dit cijfer werd inmiddels herzien tot 3 procent. Het voor dit jaar verwachte herstel van de wereldeconomie is echter in hoge mate afhankelijk van de heropleving van de Amerikaanse economie, stellen de VN.