Advertentie
Advertentie

VN verlengen olie-voor-voedselprogramma Irak

NEW YORK (reuters/afp) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemde woensdagmorgen Belgische tijd unaniem in met de verlenging met vijf maanden van het olie-voor-voedselprogramma van Irak. De Raad had geen andere keuze, omdat de 15 leden ervan de voorbije dagen geen consensus konden bereiken over een nieuw sanctieregime voor Irak. 14 van de 15 leden van de Veiligheidsraad stemden in met een Amerikaans-Brits plan. Dat voorzag in een versoepeling van de Iraakse invoerbeperkingen op burgerlijke goederen en een verstrenging van de importbeperkingen op goederen die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Londen en Washington wilden ook de welig tierende illegale export van Iraakse olie aan banden leggen. De sancties tegen Irak zijn het gevolg van de Iraakse invasie van buurland Koeweit in augustus 1990.VetoRusland wilde absoluut niet weten van het Brits-Amerikaanse plan en dreigde met een veto. Moskou, een traditionele bondgenoot van Irak, had zelf een voorstel dat veel verder ging. Maar de overige 14 leden van de Veiligheidsraad wilden van het Russische plan niet horen.De enige optie was een verlenging, en wel met vijf maanden, van het sinds 1996 van kracht zijnde olie-voor-voedselprogramma. Dat laat Irak toe een bepaalde hoeveelheid olie te exporteren om met de opbrengst voedsel en geneesmiddelen te kopen. Een deel van de opbrengst gaat naar de schadeloosstelling van Koeweit en naar de VN.Irak startte gisteren nog niet met de hervatting van zijn olie-uitvoer. Bagdad schortte begin juni de uitvoer van 2 miljoen vaten olie per dag op nadat de Veiligheidsraad het olie-voor-voedselprogramma met slechts één maand had verlengd tot 4 juli. Irak had een verlenging met langere looptijd geëist.