VN zoeken diplomatieke oplossing kwestie-Irak

WASHINGTON/NEW YORK (reuters) - Vrijdag werd op verschillende fronten druk diplomatiek overleg gepleegd over de kwestie-Irak. Grote vraag is op welke manier de Verenigde Naties Irak nog harder kunnen aanpakken nadat Bagdad Amerikaanse wapeninspecteurs uitwees. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Said al-Sahhaf zei vrijdag dat zijn land bereid is tot onvoorwaardelijke gesprekken met de VS om een uitweg uit de crisis te zoeken. Vrijdagochtend dreigde de VN-Veiligheidsraad met 'ernstige gevolgen' nu Bagdad blijft weigeren met de volkerenorganisatie mee te werken. Over wat deze gevolgen concreet moeten inhouden, heerst evenwel geen overeenstemming. De Chinese voorzitter van de raad, Qin Husuan, eiste voorts dat Irak 'onmiddellijk en ondubbelzinnig' de uitzetting van de VS-wapeninspecteurs ongedaan maakt.