Advertentie
Advertentie

VNU bevestigt winstdaling

AMSTERDAM (reuter) - De Nederlandse uitgever Verenigd Bezit VNU bevestigde de eerder gemaakte vooruitzichten dat de nettowinst over 1991 ongeveer 20% beneden het peil van 1990 zal liggen. Toen werd een winst van 146,1 miljoen gulden behaald. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de aanhoudende, zware recessie in het VK en de daling van de inkomsten uit personeelsadvertenties in Nederland. Zowel de zakelijke publikaties als de dagbladen legden lagere resultaten voor. De drukkerij-aktiviteiten, de opvoedkundige publikaties en de zakelijke informatie kenden stabiele winsten, terwijl de winstcijfers van de tijdschriften en de commerciële televisie hoger lagen. Meer details verstrekte VNU niet.