Voedingproduktie in 1987: meer volume, minder waarde

De voedingssektor heeft vorig jaar meer geproduceerd, hoewel de verkoop in geld uitgedrukt minder hoog lag. De investeringen in de voedingssektor zijn weer gevoelig gestegen. Invoer en uitvoer van voedingsprodukten stegen in volume, maar daalden in waarde. Er blijft een overschot van 13 miljard frank op de handelsbalans van voedingsprodukten. Dat blijkt uit het jongste konjunktuurrapport van de kommissie voor de voeding van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).