Advertentie
Advertentie

Voedingsomzet groothandel daalt sterk in september

(tijd) - De omzet van de groothandel in het segment 'voeding' is van augustus op september 1996 fors gedaald. Dat blijkt uit een maandelijks onderzoek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) bij grootwarenhuizen, kleinhandelsondernemingen met meer dan vier verkooppunten en supermarkten. De index van de voeding in de grootwarenhuizen daalde met 12 procent van 120 in augustus tot 110 in september. Bij de bedrijven met meer dan vier verkooppunten daalde de voedingsindex met 9,7 procent. De omzet van de supermarkten daalde met 10,3 procent van 126 tot 113.Dat zou niet te wijten zijn aan een dalend particulier verbruik, maar aan het feit dat september 1996 één weekend minder telt dan september 1995. De groothandel realiseert een belangrijk deel van zijn omzet op voedingswaren in de weekends. Bij het NIS merkt men op dat de voedingsomzet van augustus 1995 op september 1996 stabiliseerde.