Advertentie
Advertentie

Voedingsomzet lager, produktie hoger in eerste helft 1987

Volgens voorlopige cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, sektor voeding, is het produktievolume van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie in de eerste helft van 1987 gestegen met 2,12 procent vergeleken met dezelfde periode van 1986. De omzet daarentegen daalde tijdens de eerste helft van 1987 tot 312,1 miljard of 4,4 procent minder dan tijdens de gelijkaardige periode van 1986. De cijfers bevestigen de trend die in eerdere aktiviteitsverslagen van de CRB werden gepubliceerd.