Voedingssector en deeltijds onderwijs versterken samenwerking

(tijd) - Een betere synergie creëren tussen het opleidingsbeleid van het deeltijds beroepssecundair onderwijs enerzijds en de vormings- en tewerkstellingsinspanningen van de voedingssector anderzijds. Dat is de doelstelling van het samenwerkingsakkoord dat het Instituut voor Professionele Vorming voor de Voedingsnijverheid (IPV) en de vier onderwijskoepels onlangs sloten. Door hun opleidingenaanbod uit te breiden, hopen de koepels in 2004 minimum 150 jongeren naar de voedingssector te loodsen.