Voedselvoorziening wordt bedreigd door "broeikaseffekt'