Advertentie
Advertentie

Voelt konsument zich nog thuis op een vrije financiële markt?

BRUSSEL (tijd) - De vrije financiële dienstverlening in de Europese eenheidsmarkt moet dank zij de toenemende konkurrentie een goede zaak worden voor de konsument. Of die altijd wel op voet van gelijkheid behandeld en afdoende beschermd zal worden, staat echter nog niet vast. Daartoe moeten nog meer nationale wetten en regels geharmonizeerd worden.