Advertentie
Advertentie

'Voer-akkoord voorziet niet in Franstalige ambtenaren in Voeren'

(tijd) - In het kader van de afspraken in het Voeren-akkoord dat de federale regering vorige week afsloot, kunnen er geen Franstalige ambtenaren in Voeren aktief zijn. Zo stelde premier Jean-Luc Dehaene in een brief aan de Vlaamse minister-president Luc Van den Brande. Die had, op aandringen van de Volksunie, vorige week de premier om meer duidelijkheid terzake gevraagd.In zijn brief aan Dehaene vroeg Van den Brande verduidelijking over de interpretatie van de omzendbrief van minister van binnenlandse zaken Johan Vande Lanotte over Voeren en Komen-Moeskroen. Deze omzendbrief was de uitwerking van het akkoord binnen de federale regering in verband met de recente communautaire problemen inzake Voeren.