Vogels verbaasd over Brusselse klacht tegen zorgverzekering

(tijd) - De Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels (Agalev), is verbaasd over de beslissing van de Franstalige ministers van de Brusselse gewestregering om bij het Arbitragehof beroep aan te tekenen tegen de Vlaamse zorgverzekering. Zij heeft er het volste vertrouwen in dat het rechtscollege zal bevestigen dat de Vlaamse overheid bevoegd is een zorgverzekering te organiseren.